Arkitektens ord

Prosjektet på Tindlund Panorama...

Sarpsborg, Østfold

...har vært en spennende utfordring bl.a. på grunn av klare rammer i reguleringsplanen. I hovedsak er parkering løst i en parkeringskjeller under den sydligste delen av bebyggelsen og en mindre parkeringsplass på terreng, begge med direkte adkomst fra Myråsveien, slik at det i stor grad er et bilfritt miljø på bakkeplan. Det er i tillegg planlagt en mindre parkeringsplass for besøkende med adkomst fra Østre Greåkervei i nord.

Det er lagt vekt på at boligene skal ha tilgang til gode og solrike uteoppholdsplasser, enten det er forhager, balkonger eller takterrasser. På vestsiden av boligene er det store grøntarealer, som tilrettelegges med sosiale møteplasser for beboere i alle aldre.

(Leilighetstype 85 C – leilighetsnr. 13, 15, 17 og 19, 21, 23, 25 har ikke tilgang til takterrasse).

[Klikk her for leilighetsoversikt]

- Sivilarkitekt Jan Ellef Søyland

Søyland arkitekter AS ble stiftet i 2005 med sivilarkitekt Jan Ellef Søyland som hovedaksjonær etter at han hadde startet opp eget arkitektkontor i 2001. Jan Ellef Søyland, hadde da lang erfaring som ansatt på større arkitektkontorer i Oslo med variert arbeidsoppgaver bl.a. med kontor, boliger og politistasjoner.

De siste årene før han startet opp eget kontor var hovedoppgavene knyttet til utbyggingen av Oslo lufthavn OSL og Göteborg lufthavn Landvetter. Fra 2005 ledet kontoret prosjekteringen og utbyggingen av Byggetrinn 2 på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i samarbeid med Lund Hagem arkitekter AS. Fra 2007 fikk kontoret selvstendige oppdrag på Oslo lufthavn OSL, bl. a. med programmering av Terminal 2 og utbyggingen av utenlandspiren (Pir øst) til non-Schengen område. Parallelt med dette har kontoret gjennomført boligprosjekter av varierende størrelse i Oslo-området.